Valamista vaille valmis

Kahdessa päivässä asenettiin sähköille suojaputket, täytettiin, tasattiin ja jyrättiin pohjat ja piha.

Tähän kelpaa Perustavan tulla valamaan kivijalka.

Pohjat täyttöä vailla.

Rypäistiin kahdessa päivässä pohjat auki, leviteltiin suodatinkangas ja asennettiin salaojaputket sekä kaivot ja vielä sadevesiputket ja lämpökanaali.

Työmaa jää yöksi odottamaan aamulla alkavaa murskeen- sekä sepelinajoa. Ensiksi täytetään piha kantavalla 0-55 murskeella sitten laitetaan 6-16 sepeli salaojaputkien ympärille, jonka jälkeen pohjat täytetään 16-32 sepelillä.

KVV

Eli Kiinteistön vesi- ja viemäri.

Tänään ahkeroitiin pintamaat tontin takareunaan läjälle, kyseessä peltotontti niin myöhemmin ostomultaa ei tarvita kun mullan varastoi rakentamisen ajaksi. Samalla saadaan kaivuumailla nostettua tontin pintaa halutulle tasolle. Näinollen ei tarvitse maata ajaa tontilta pois ja taas myöhemmin hankkia täytemaata.

Pintamaan kuorimisen jälkeen kaivettiin viemärit sekä vesijohto talolle ja autokatoksen yhteyteen tulevaan tekniseentilaan. Asennettiin tarvittavat tarkastusputket, viemärintarkastuskaivo sekä perusvesikaivo.

Uutta työmaata

 

Kone ja varastokontti siirretty uudelle työmaalle. Tässä pitäisi reilu viikon päästä olla valmiit pohjat Autotallille sekä talolle. Pääsee Perustava valamaan kivijalat.

Puunkaato

Puuta kaatuu. Melkoisen kokoinen vastus sahalle tuollainen n.60cm koivu, saa Stihlin näyttämään mökkisahalta ja tämä mitta siis 4m korkeudesta. Asiakas halusi että jätetään pitkä kanto tulevaa puumajaa ajatellen ja tietenkinhän me jätämme.  Onhan asiakkaan toiveet meille ensijaisen tärkeitä toteuttaa!

ps. pahoittelen sumeita kuvia, aika päivittää kamera.